Yorğan-döşəklərin, yataq örtüklərinin, plet və odealların yuyulması xidmətlərini də həyata keçiririk.